Smutsiga hjärtan vänder sanningen ryggen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahumullâh) sade:

”Djahmiyyah och deras bröder hör till dem vilkas hjärtan Allâh inte vill rena. Om deras hjärtan hade varit rena skulle de inte vänt sanningen ryggen och valt falskheten framför Allâhs (ta´âlâ) och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal.”1

De är dömda till olycka. Vad skadar dem om de följer sanningen? Vad skadar dem om de förklarar bevisen på ett korrekt sätt? Men Allâh har inte velat rena deras hjärtan. Därför accepterar de inte sanningen.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/43).