Smutsiga, fattiga och dumma

al-Hâkim sade:

Visserligen var Ibn Qutaybah sysselsatt med många kunskaper, men de lärde var inte nöjda med honom. Imamen som godtogs av alla var Abû ´Ubayd.”

´Abbâs ad-Dûrî sade: Jag hörde Abû ´Ubayd säga:

Jag har levt med människor och talat med skolastiker och jag har inte sett någon vara så smutsig, så svag på bevis… och så dum som de. Jag fick arbetet som domare vid riksgränsen varvid jag avskedade två Djahmiyyah, …, och en Djahmî.”