SMS-hadîther utan koll på deras äkthet

Fråga: Är det tillåtet att skicka hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via mobiltelefoner utan att känna till deras äkthet?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Du får inte sprida en hadîth om du inte är säker på dess autenticitet genom att referera till källorna, ha kunskap om imamerna som återberättar den och veta huruvida böckerna rapporterat enbart autentiska hadîther eller även annat. Du måste klargöra det. Bedra inte människorna.