SMS från Satan

Fråga: I social media har det blivit utspritt att en individ har drömt om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gav honom flera order och lovade honom lycka om han spred dem samt sorg och ånger om han inte gjorde det.

Svar: Det är från Satan. Det är inte alla som drömmer om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som verkligen ser honom. Det är bara personen som känner till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper som gör det. Satan kan inte ta hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) riktiga skepnad. Han som inte känner till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper skall inte betros. Det kan som sagt vara en djävul.

Därtill har order och befallningar upphört med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Det kommer inga order, befallningar eller föreskrifter efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Det som Allâh har föreskrivit för oss är tillräckligt. Den islamiska föreskriften räcker för oss. Vi vill inte ha tillägg, order, uppmaningar om att de sprids och annat.