SMS fastställer Laylat-ul-Qadr via fromma människors drömmar

Publicerad: 2012-07-12
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-7.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=qmZkoNuUUE8

Fråga: Under de tio sista nätterna i Ramadhân spreds sms som fastställde Laylat-ul-Qadrs datum via  fromma människors drömmar. Det sägs att det har upprepats de gångna åren. Vad är regeln i den här frågan?

Svar: Det verkar som om denne har fått reda på något inte ens sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände inte till den och inte heller fastställde han den åt människorna. I stället manade han dem till att söka efter den i de udda  nätterna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det själv. Han fastställde inte den. Kommer då den här personen efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och känner till den? Vad är detta för lögn och påhitt?

Var försiktiga med dessa mobiler. De har blivit ett medel till att sprida innovationer, myter och påhittade meddelanden.