Smittsamt sjuka människor får vägras leva med de friska

Den som lider av en smittsam sjukdom får vägras leva tillsammans med friska människor och vara granne med dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ägaren till den sjuka kamelen skall inte komma till ägaren till den friska kamelen.”1

Han förbjöd ägaren till den sjuka kamelen komma till ägaren till den friska kamelen trots att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”2

När en spetälsk person ville komma för att lova honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet skickade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett bud till honom för att ta emot det och lät honom inte komma in i al-Madînah3.

1al-Bukhârî (5771) och Muslim (2221).

2Muslim (2222).

3Muslim (2231).