Smittad förflyttas bland folk

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: Får en person som bär på en smittsam sjukdom förflyttas bland folk?

Svar: Nej, det får han inte göra eftersom han skadar andra människor. Han ska förbli på sin plats till dess att Allâh (´azza wa djall) botar honom.