Smink och kosmetik under fastan

Fråga: Vad är domen för att bruka smink, kohl, parfym, Siwâk, tandborste och tandkräm under fastan?

Svar: Kohl bryter inte fastan då det inte finns något bevis för det.

Smink och annan kosmetik som används av kvinnor bryter inte heller fastan. Dock har jag fått reda på att smink är skadligt i det långa loppet. Därför skall man inte använda smink utan samråd med läkarna.

Kvinnan får också parfymera sig medan hon fastar. Det kan vara med rökelser eller krämer så länge hon inte andas in rökelsen. Gör hon det kan hon få i sig rök. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”1

Att borsta tänder med Siwâk är Sunnah för den fastande och för andra, i början av dagen och mot slutet. Samma sak gäller tandborstning ändock den bör undvikas under fastan då tandkrämen enkelt kan sväljas och därmed påverka fastan negativt.

1Abû Dâwûd (2366), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (78), Ibn Mâdjah (407) och Ahmad (16430). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (930).