Smarttelefoner till fru och barn

Fråga: Det finns mobiltelefoner som kallas för ”smarttelefoner”1 och består av många program och internet. Råder ni oss att låta våra fruar och barn ha dem. Vi önskar dem väl och det är ett rådande fenomen idag.

Svar: Det är inte alls väl. Dessa omnämnda mobiltelefoner består av mycken ondska. Den eventuella godheten är liten och överrumplad. Låt dem inte ha dem. Låt inte dina kvinnor och barn ha dem.