Smaksatt Siwâk utsöndrar fibrer

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk sett till dess utsöndrade smak och fibrer?

Svar: Siwâk är Sunnah för den fastande, både på förmiddagen och eftermiddagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1

Inga hadîther i sakfrågan undantar den fastande. Med det sagt är Siwâk Sunnah för alla. Dock skall den fastande inte bruka smaksatt Siwâk som utsöndrar fibrer eftersom det finns risk att smaken eller fibrerna sväljs. Skulle han däremot undvika smaken och spotta ut fibrerna är ingen skada skedd.

1al-Bukhârî.