Småbarns medling för jämrande förälder

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 74

Fråga: Vissa föräldrar bryter ihop när deras småbarn dör. Kommer de fortfarande att medla för dem?

Svar: Småbarn som dör kommer att medla. Föräldrarna är ålagda att ångra sig om de har jämrat sig eller rivit sönder sina kläder. I övrigt accepteras medlingen.