Sluter sig till solförmörkelsebönen som han tror är den obligatoriska bönen

Fråga: En person slöt sig till solförmörkelsebönen som han trodde var den obligatoriska bönen. Vad skall han göra?

Svar: Det är just det vi nämnde nyligen. Han sluter sig till bönen som han tror är obligatorisk. När imamen reser sig upp från första Rukû´ och börjar läsa Qur’ânen en andra gång inser han att han ber solförmörkelsebönen. Vad skall han göra? Han skall skilja sig från imamen och fullända den obligatoriska bönen. Ty han avsåg den obligatoriska bönen och skall därför skilja sig från imamen och fullända den obligatoriska bönen på egen hand. Det går ju inte att rätta sig efter imamen i det här fallet därför att imamen skall göra två Rukû´ i en och samma Rak´ah. Det är inte giltigt i den obligatoriska bönen. Om du får reda på att det är solförmörkelsebönen som bes skall du skilja dig från imamen och fullända den obligatoriska bönen. Därefter skall du sluta dig till imamen och be klart det som är kvar av solförmörkelsebönen.