Sluter sig till solförmörkelsebönen efter första Rukû´

Fråga: Jag slöt mig till solförmörkelsebönen i första Rak´ah efter första Rukû´. Räknas den Rak´ah?

Svar: Solförmörkelsebönen består av två Raka´ât, varje Rak´ah har två Rukû´. Den som hinner med första Rukû´ anses ha bett en hel Rak´ah. Den som missar en Rukû´ anses ha missat en hel Rak´ah. Om personen sluter sig till imamen efter att han har rest sig uppför den första Rukû´, så anses han ha missat den Rak´ah. I så fall får han ta igen den efter att imamen har bett klart. Det gör han genom att be en Rak´ah bestående av två Rukû´ och två Sudjûd.