Sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

579 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mughîrah som sade:

Jag frågade Ibrâhîm om mannen som sluter sig till fredagsbönen medan imamen sitter ned innan han gör Taslîm. Han svarade: ”Han ska be fyra Raka´ât.”

580 – Jag frågade min fader om det och han svarade:

Jag säger samma sak.” Jag sade: ”Vad ska han göra om han mister en Rak´ah?” Han svarade: ”Be en till Rak´ah.”