Sluter sig till bönen när imamen är i Rukû´

Fråga: Vissa bedjande sluter sig till imamen när han är i Rukû´.

Svar: Om han sluter sig till bönen när imamen är i Rukû´ måste han göra Takbîrat-ul-Ihrâm medan han står upp. Därefter är det upp till honom i fall han vill göra Takbîr inför Rukû´ eller inte. I det här fallet är det rekommenderat att göra Takbîr inför Rukû´. Så säger de lärda (rahimahumullâh).