Sluter sig till begravningsbön efter andra Takbîr

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vad gör personen som sluter sig till begravningsbönen efter imamens andra Takbîr?

Svar: Hans begravningsbön börjar där han sluter sig till den. Efter imamens Taslîm fullbordar han resten och avslutar med Taslîm.