Slumrar till i Tashahhud

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/285-286)

403 – Jag frågade min fader om en man som slumrar till i Tashahhud i andra Rak´ah. Visserligen har han läst en del av Tashahhud, men när han väl vaknar till vet han inte var i Tashahhud han kom av sig. Bönen är dessutom obligatorisk. Vad ska han göra? Han svarade:

Om hans sömn är lätt, tar han bara om Tashahhud från början.”