Slösa inte bort din tid

Författaren vill att vi tar tillfället i akt och inte slösar bort vår tid. Om du vänjer dig vid att slösa bort din tid, kommer du inte klara av att måna om den och nyttas av den. Ty då har du vant dig vid lathet.

Måhända undrar någon om du inte har rätt över dig själv. Visst har du det. Vi säger inte att du skall fortsätta ehuru du är trött eller uttråkad. Vila. Även den sömnige skall först sova ut innan han ber. Men så länge du är pigg så skall du ta tillfället i akt. Det finns nämligen skillnad mellan oförmåga och lathet. Lathet berör svag vilja, oförmåga berör svag fysik. Svag fysik är inget att göra åt, men viljan kan människan träna så att hon får ett starkt intresse som nyttjas.