Slöjfrågan är klar för den som vill ha sanningen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2078
Datum: 1426-03-08/2005-04-16

 

Fråga: Skall vi förvänta oss att ni avvisar i någon tidning eller tidskrift frågan som har blivit tvetydig kring slöjan? Kommer al-Ladjnah ad-Dâ’imah göra ett klargörande om den Sharî´ahbaserade slöjan för att klargöra frågan som många människor har missuppfattat?

Svar: Frågan om slöjan är klar och tydlig. Den är inte i behov av dispyter och avvisningar. Frågan är klar och tydlig. Det är dessa människor som inte vill ha sanningen. Du kan aldrig avvisa en person som inte vill ha sanningen. Den som vill ha sanningen skall veta att slöjfrågan är klargjord och lov och pris tillkommer Allâh. Den är klargjord i böcker och avhandlingar som är skrivna av imamerna och de lärda. De är tryckta och tillgängliga. Den som vill ha sanningen får hänvisa till dem. Låt honom referera till de slöjrelaterade böckerna som är skrivna av Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn och Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok som är tagen ur hans förklaring till kapitlet an-Nûr. Den som vill läsa mer utförligt kan läsa hans förklaring till kapitlet an-Nûr.

Frågan är som sagt klar och tydlig. Det finns inga tvetydigheter kring den. Du kan däremot aldrig avvisa personen som följer falskheten och lusten:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

”Vad anser du om den som gör sina egna lidelser till gud? Tar du ansvar för en sådan människa?”1

Han följer sin lust och inte bevisen. Det finns inget gott i en person som följer sin lust. Det är inte lönt att skriva något. Allt är redan skrivet. Den som vill ha sanningen får referera till dessa böcker.

1 25:43