Slöjans dygder

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 70-73

Allâh har förpliktigat de troende kvinnorna att täcka hela sina kroppar och skönheter när de är i närvaron av främmande män. Den som utför denna dyrkan belönas och den som låter bli att utföra den straffas. Således anses det vara en stor och dödlig synd att missbruka denna handling samt att den leder till andra, stora synder. Några av dem är att avsiktligt avtäcka något av kroppen och anskaffade skönheter, blanda sig med det motsatta könet, sättas på prövning av andra och andra medförande sjukdomar.

De troende kvinnorna är ålagda att underkasta sig slöjan, kyskheten och blygheten som Allâh har förpliktigat dem och att de gör det utav lydnad till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (´azza sha’nuh) sade:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Allâh och Hans sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Allâh och Hans sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.”1

Bakom Hans plikter finns väldiga domar och visheter, berömvärda dygder och stora mål och fördelar. Några av dem är:

1 – Hedern bevaras. Slöjan är det religiösa skyddet som bevarar hedern och avvärjer allt som medför misstänksamheter, prövningar och fördärv.

2 – Hjärtan renas. Slöjan manar till att alla troendes hjärtan renas och att de fylls av gudsfruktan och högaktning av förbuden. Allâh (subhânah) talade sanning när Han sade:

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

”Detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet.”2

3 – Vackra karaktärer. Slöjan manar till att vackra karaktärer, som kyskhet, blyghet och svartsjuka, bevaras. Samtidigt skyddar den mot dåliga karaktärer som att efterlikna de dåliga kvinnorna med omoral, nedrighet och fördärv.

4 – Kännetecknar de kyska kvinnorna. Slöjan är en religiös symbol för fria kvinnor som är kyska och ädla och långt borta från misstankar och tvivel:

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

”På så sätt blir de lättare igenkända och undgår att blir ofredade.”3

Att det yttre är sunt tyder på att det inre är sunt. Kyskheten är kvinnans krona. Kyskheten drar inte över ett hem utan att det blir lyckligt.

5 – De djävulska begären och tankarna upphör. Slöjan är ett socialt skydd mot besvär och hjärtproblem hos män och kvinnor. Den skär av de syndiga begären, sätter stopp för de bedrägliga blickarna och skyddar mannens och kvinnans heder. Den skyddar de kyska kvinnorna mot falska anklagelser, misstankar och andra djävulska tankar.

6 – Blygheten bevaras. Det finns inget liv utan blygheten. Om Allâh vill ära en person, skänker Han honom denna karaktär. Den kallar till dygder och avvärjer uselheter. Blygheten hör till människans och den naturliga läggningens specifika drag och islams karaktär. Blygheten är en av trons nivåer och en av arabernas fina egenskaper som godkändes och bevarades av islam. Den blyge förskönar sig med dygder och bygger en barriär som skyddar honom mot uselheter. Slöjan är ett medel som bevarar blygheten. När slöjan faller, faller blygheten.

7 – Slöjan hindrar att allt iögonfallande och avklädnad och blandning mellan könen når det muslimska samhället.

8 – Slöjan skyddar mot otukt och pornografi. En kvinna skall inte vara ett fat till varje slickande hund.

9 – Kvinnan är en ´Awrah. Slöjan täcker henne, vilket hör till gudsfruktan. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ

”Söner av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan.”4

´Abdur-Rahmân bin Aslam (rahimahullâh) sade när han förklarade denna vers:

”Han fruktar Allâh så att han täcker sin ´Awrah. Det är dräkten av gudsfruktan.”

I bönen som tillskrivs profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) står det:

”Allâh! Täck min ´Awrah och trygga min rädsla.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

Allâh! Täck vår ´Awrah och de troendes kvinnornas ´Awrah.

10 – Svartsjukan bevaras.

1 33:36

2 33:53

3 33:59

4 7:26