Slöjan är viktigare än skolan

Fråga: En man bor i ett otroget land som förbjuder slöja i skolorna varpå hans döttrar visar sina ansikten. Är det fadern eller döttrarna som syndar?

Svar: Alla syndar. Det är inte tillåtet att ta av slöjan. Syndar de för skolans skull? Det är inte tillåtet. Muslimerna får öppna privatskolor i de otrogna länderna och undervisa sina döttrar däri. Eller så behöver de inte gå i skolan. Slöjan är viktigare.