Slöjan är religion och inte tradition

Journalister som skriver om slöjan uttrycker sig som om den vore en traditionell sakfråga. Med andra ord är slöjan något som bara gått i arv i generationer och ingenting som refereras till Allâhs (´azza wa djall) dom. Helt klart är resonemanget antingen okunnighet om den islamiska föreskriften eller också bagatellisering av den. Slöjan är inte alls en traditionell sakfråga utan en dyrkelse med vilken vi dyrkar Allâh genom att följa den och underkasta oss den.

Detsamma gäller könsintegration i skolor och på andra platser. Vissa människor säger att förbudet mot könsintegration är enkom en traditionell sakfråga. Det är ett kolossalt stort fel. I själva verket är förbudet föreskrivet, ty den föreskrivna regeln säger att allt som leder till prövningar mellan män och kvinnor är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för det och sade:

”Jag har inte lämnat efter mig någon prövning som är så skadlig för männen som kvinnorna.”1

”Israeliternas första prövning låg i kvinnorna. Akta er därför för jordelivet och akta er för kvinnorna!”2

1al-Bukhârî (5096) och Muslim (2741).

2Muslim (2742).