Slavens vittnesbörd

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî (d. 458)

al-´Uddah fî Usûl-il-Fiqh (2/348)

Enligt Ismâ´îl bin Sa´îd sade Ahmad (rahimahullâh):

En slav får vittna om han är rättsinnig. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

… bland dem ni godkänner som vittnen…”1

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Och tag två rättsinniga människor ur er krets till vittnen.”2

12:282

265:2