Slavens drag är bestämda

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allt är bestämt, till och med oförmågan och smartheten.”1

Ödet omfattar slavens alla tillstånd, handlingar och egenskaper, till och med oförmågan och smartheten. Dessa två egenskaper är varandras motsatser. Den första egenskapen, oförmågan, medför nederlag och förlust. Den andra egenskapen, smartheten, medför flitig dyrkelse tillägnad Allâh.

Den aktuella oförmågan är den klandervärda som innebär saknad vilja. Det vill säga lathet. Den handlar alltså inte om saknad förmåga. Detta är betydelsen av en annan hadîth, nämligen:

Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.”2

För de lyckliga underlättas handlingar som medför lycka. Det är tack vare deras smarthet, framgång och Allâhs vänlighet mot dem.

1Muslim (2655), Ahmad (5859) och Mâlik (1663).

2al-Bukhârî (4949) och Muslim (2647).