Slavar ska vara ärliga och uppriktiga

Kolosserbrevet 3:22

https://www.bibeln.se/las/2k/kol

22Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. 23Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: 24tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom. 25Ty den som gör orätt skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person. 4 1Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre – i himlen.