Slår ihop bönerna trots kännedom om att han är hemma innan nästa bön

Fråga: Den resande vet att han kommer hem innan den andra bönens tid går in. Får han ändå slå ihop bönerna? Exempelvis slår personen ihop Maghrib och ´Ishâ’ när solen har gått ned. Är det tillåtet? Får han slå ihop bönerna under färdens gång?

Svar: Det är tillåtet eftersom han fortfarande är på resande fot. Det är dock bättre att han inte gör det om han tror eller anar starkt att han hinner hem till ´Ishâ’. Det är nämligen tillåtet att slå ihop bönerna vid behov oavsett om det sker på resande fot eller hemma i hemstaden.

Resenären får slå ihop bönerna såväl som under färdens gång som när han har nått sin destination. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop bönerna ehuru han hade nått sin destination. Abû Djuhayfah (radhiya Allâhu ´anh) berättade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läger i al-Abtah under Avskedsvallfärden och sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut ur en hydda som var byggd av rött skinn. En käpp placerades framför honom. Han gick fram och bad Dhuhr två Raka´ât och ´Asr två Raka´ât.”

Hadîthen tyder tillsynes på att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop dem. Detsamma gjorde han i Tabûk efter att ha slagit läger där. Dock skall det sägas att det är bättre för resenären att korta bönerna från och med att han lämnar sin hemstad till dess att han återvänder till den så länge han inte ber bakom en imam som ber fullt antal Raka´ât samt att det är tillåtet att slå ihop bönerna och att man inte bör göra det så länge man inte behöver det. Men om resenären skulle slå ihop bönerna i alla fall så är ingen skada skedd.