Släktträff mot faderns vilja

Fråga: Jag bråkar alltid med min hustru om våra barn. Hon tar regelbundet barnen till sina föräldrar medan jag vill att de stannar hemma. Vad anser ni om detta?

Svar: Först och främst är det mannen som ansvarar för hustrun och barnen. Hustrun får inte lämna hemmet utan makens tillstånd. Barnen får inte lämna hemmet utan faderns tillstånd. Det är inte tillåtet för henne att ta ut barnen utan hans samtycke. Det finns en risk att de börjar umgås med icke-religiösa ungdomar eller barn. Fadern måste som sagt kontrollera dem. De måste be honom om lov och han får inte ge dem lov om det finns en risk att deras religion eller kroppar påverkas negativt.