Släkting ber inte och sysslar med magi

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=XYAZADpcmSc

Fråga: Jag har en anhörig som inte ber, sysslar med magi och gör många andra synder. Får jag klippa banden från den personen om jag fruktar för mitt hem och min familj?

Svar: Råd klokt denne släkting som inte ber och är sysselsatt med magi. Om han accepterar ditt råd och ångrar sig inför Allâh, får du vidhålla släktbanden med honom. Han har ju sin rätt mot dig. Om han inte accepterar rådet, ska du bojkotta honom. Både magi och utebliven bön är två hädelser. Avsiktligt utelämnad bön utesluter en ur religionen och det gör också magi. Han faller alltså i två faktorer som annullerar ens islam. Men om han accepterar rådet och ångrar sig inför Allâh, så är Allâh förlåtande och barmhärtig. Annars måste du hålla dig borta från honom.