Slakternas olika typer

Ordet ”Nusuk” innebär djurslakt och består av flera typer:

1 – Obligatorisk slakt liksom vallfärdarens offerdjur och soning.

2 – Starkt rekommenderad slakt liksom det är för den förmögne att slakta Udhhiyah.

3 – Rekommenderad slakt liksom slakten till gästen.

4 – Tillåten slakt liksom slakten till en själv och ens familj.

5 – Förbjuden slakt liksom slakten i samband med kondoleanssamlingar. Den är dock inget avguderi, utan en innovation.

6 – Hednisk slakt liksom slakten av ett djur som har skapats av Allâh (´azza wa djall) och sedan ägnas någon annan än Honom. Det är större avguderi oavsett om det slaktas för en grav, rättfärdig man, djinn eller något annat som dyrkas orätt.