Slakten vid tröskeln

Fråga: Är det avguderi att slakta vid tröskeln?

Svar: Det görs för djinner. De slaktar för djinner. Det är större avguderi. Det är en dyrkan till djinner.

Fråga: Om de gör det bara för att komma djinnerna nära?

Svar: Nej. De säger att de slaktar för djinnerna för att de inte skall besvära dem i deras hem. Det är deras syfte. De brukade göra så i de södra delarna men det har upphört och lov och pris tillkommer Allâh.