Slaktdjuret får inte utsättas för smärta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 193

Det är obligatoriskt att förskona slaktdjuret från smärta och utföra slakten snabbt. Ska dess ben vara otyglade eller knutna? De ska vara otyglade. Slaktaren ska sätta sin fot på dess hals så att det inte kan resa sig upp. Benen ska dock vara otyglade. Dels är det bekvämare för djuret, dels töms kroppen bättre på blod när det är otyglat. Med rörelse rinner blodet ut.

Vissa människor lägger sig över djuret och tar tag i dess ben när de ska slakta det. Det är tortyr. Vissa tar djurets ena ben och böjer det bakom dess nacke. Det är än värre. Sätt din fot på dess hals, slakta det och låt det sprattla. Ta inte bort foten från dess hals förrän det har dött.

Måhända undrar någon om det är tillåtet att bryta djurets nacke efter slakten så att det dör snabbare. Det är inte tillåtet. Att bryta dess nacke utsätter djuret för en oerhörd smärta. Vi är inte i behov av den smärtan. Istället väntar vi till dess att det har blivit tömt på blod. När det är tömt på blod är allting slut.