Slakta Udhhiyah i slakteri

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (25)

Fråga: Vad är domen för att slakta Udhhiyah i slakteri?

Svar: Det är harmlöst. Slakta offerdjuret i slakteriet och ta hem det för att fördela utmed Sunnah. Det är harmlöst.