Slakta när du vill för den döde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Min fader dog för mindre än ett år sedan. Får vi slakta å hans vägnar eller måste han ha varit död ett helt år för att det ska vara tillåtet?

Svar: Slakta å hans vägnar och gör det snarast. Slakt är en religiös ritual och medför en väldig belöning då den är välgörenhet. Slakta. Plus att slakten kan utföras när som helst efter hans död. Att en viss tid eller ett helt år ska först gå är en grundlös teori.