Slakta då du kan

Fråga: För 1½ år sedan fick jag en son och jag klarade inte av att slakta två lamm för honom. Kan jag slakta nu?

Svar: Tiden har inte gått ut. Slakta när du kan. ´Aqîqahs tid har inte gått ut.