Slakta ´Aqîqah när du kan

Fråga: Om det inte passar mig att slakta ´Aqîqah den sjunde dagen, kan jag då slakta den tolfte dagen för att omständigheterna passar mig bättre?

Svar: Det är tillåtet. Det är bara rekommenderat att slakta den sjunde dagen. Det är inte obligatoriskt. Slakta när du kan och lov och pris tillkommer Allâh.