Slakt vid brunn

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (102)

Fråga: Hos oss förekommer det att personen som gräver en brunn och hittar vatten i den slaktar ett offerdjur vid brunnen. Är det tillåtet?

Svar: Det är innovation. Det är en dålig innovation. Handlingen är inte tillåten.