Slakt och bjudning i samband med en nyköpt vara

Fråga: Vad är domen för köttet som slaktas utav tacksamhet till Allâh i samband med en nyköpt vara eller ett nybyggt hus och därur en bjudning?

Svar: Det är en tacksamhet mot Allâh. Det är okej. Det är bra. Så länge det är en tacksamhet mot Allâh är det okej.