Slakt med elpistol

Fråga: Det finns en slaktmetod med elpistol. De skjuter tjuren och sedan slaktar de den. Är det tillåtet?

Svar: Om den faller så att de kan slakta den så är det – om Allâh vill – ingen fara.