Slakt i Ramadhân

Fråga: Jag har släktingar som har som vana att slakta ett eller två djur i Ramadhân i form av välgörenhet för Allâhs sak. Är det föreskrivet?

Svar: Ja, det är okej. Det är ett sätt att föda människor och det väger tyngre i Ramadhân. Dess belöning är större i Ramadhân eftersom folk är i behov av mat. Kött är ju en form av mat.