Slakt i länder vari gravar dyrkas

Fråga: Är det tillåtet att äta kött i länder vari gravar dyrkas, som Egypten och Pakistan, utmed principen att allting är tillåtet, eller skall man fråga om köttet först?

Svar: Om personen är muslim som inte visar avguderi, frågar man inte. Om han däremot misstänker honom får han befara och fråga. Ty det råder gravdyrkan i dessa länder. Han behöver dock inte fråga personen som han känner. Det är däremot harmlöst att fråga om han inte känner honom.