Slakt i ett sexuellt orent tillstånd

al-Bukhârî sade:

”al-Hakam sade: ”Jag slaktar när jag är sexuellt oren.”

Det bevisar att han ansåg det vara tillåtet att slakta i ett sexuellt orent tillstånd. Det stämmer. Det är tillåtet för den sexuellt orene personen att slakta. Lekmännen tycker däremot att det är föraktfullt. De påstår att dennes slakt kommer inte att bli tillagad ändock köttet skulle kokas i fyra timmar. Till följd därav säger de när de märker att köttet är rått och inte tillagat som sig bör:

”Det är slaktat av en sexuellt oren person.”

Jag känner dock inte till att detta har någon grund hos de tidigare lärda.