Slakt i Allâhs namn utav högaktning till en person

Fråga: Går det emot Tawhîd att slakta i Allâhs namn men utav högaktning till en person?

Svar: Ja. Det är som att slakta i Allâhs namn för en grav. Hedningarna och gravdyrkarna nämner Allâh medan deras avsikt är de döda som de söker närhet till. Det är avguderi ändock de nämner Allâh i samband med slakten.