Slakt för regn

Fråga: Vissa lekmän slaktar lamm eller kor för att det skall börja regna. Är det tillåtet?

Svar: Så gjordes det under den hedniska tiden. Det är inte tillåtet att slakta för att det skall börja regna. Det enda som har rapporterats är regnbönen och åkallan, vilket var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. När regnet hade uteblivit och marken torkat gick han ut till böneplatsen och bad två Raka´ât med sina följeslagare. Därefter bad han Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) om vatten och regn. Detta är den rapporterade Sunnah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vad beträffar slakt för regn, så hör det till den hedniska tidens praxis. Och om personen slaktar för någon annan än Allâh i form av en Walî, träd, sten, djinn eller människa för att det skall börja regna, är handlingen även ett större avguderi.