Slakt för lönehöjning

Fråga: Vad är domen för att slakta för chefen i hopp om lönehöjning?

Svar: Det är ingen dyrkan. Det är fjäsk för egennyttiga intressen. Det är en muta. Om det är syftet med slakten så är handlingen en muta och det är inte tillåtet.