Slakt för familjen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/862-863)

1156 – Jag frågade min fader om en man kan slakta ett lamm till Udhhiyah å sin familjs vägnar. Han svarade:

Det är harmlöst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade två baggar. I samband med en bagge sade han:

I Allâhs namn. Detta är från Muhammad och hans familj.”

Inför den andra baggen sade han:

I Allâhs namn. Allâh! Detta är från Dig och till Dig. Detta är från alla i mitt samfund som dyrkar Dig allena.”1

Min fader sade:

Det sägs att när Abû Hurayrah skulle slakta ett lamm i samband med Udhhiyah kom hans son och sade: ”För mig också.” Då sade Abû Hurayrah: ”För dig också.”

1Ahmad (6/8), Ibn Mâdjah (3122), at-Tahâwî (4/177), al-Hâkim (4/227) och al-Bayhaqî (9/267). God berättarkedja enligt al-Haythaymî i “Madjma´-uz-Zawâ’id” (4/21).