Slakt efter bortgång

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 24

Fråga: Vad är domen för att offra ett djur efter en persons bortgång?

Svar: Om offringen åsyftar välgörenhet å den dödes vägnar, så är handlingen harmlös. Hadîthen:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”1

är svag eftersom den återberättas av Khâlid bin Sârah. Skulle slakten däremot vara för den döde utav en dogm som bara får has om Allâh, är handlingen avguderi.

1Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.