Slakt av välgörenhetsdjur till Udhhiyah

Fråga: Vad är domen för att slakta ett djur till Udhhiyah om man har fått det i välgörenhet?

Svar: Det är tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav ´Uqbah bin ´Âmir en skara lamm och befallde honom att dela ut dem till sina vänner till Udhhiyah. Han delade ut dem och kvar blev en gammal bock. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det sade han:

”Slakta den.”

Det bevisar att det är tillåtet att slakta ett välgörenhetsdjur till Udhhiyah om slaktaren har det knapert. Om slaktaren däremot har det bra ställt får han slakta för sina egna pengar.