Slagfri exorcism

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Fråga: Vissa kan argumentera med att somliga imamer slog besatta människor och att även de har slagit dem varvid det visat sig vara gagnande. Varför ska vi då inte få slå den besatte om slag gagnar och resulterar med att demonen lämnar honom?

Svar: Fråga dem om slaget skedde med Qur’ân-läsning eller utan.

Frågeställar: Det var med Qur’ân-läsning.

al-Albânî: Varför säger de inte att de istället gagnades av Qur’ân-läsningen? Deras påstående hade varit korrekt om gagnet skedde till följd av slaget. Så jag säger till dem att bara läsa Qur’ânen. Antingen gagnar Qur’ân-läsningen eller också gör den inte det. Om den inte gör det, ligger gagnet i slag. Är slag ett föreskrivet botemedel då? Nej.