Slag i bröstet

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Hâkim an-Naysâbûrî (d. 405)

al-Mustadrak (2/320-321)

´Alî bin Hamshâdh al-´Adl berättade för oss: Muhammad bin Ghâlib och Hishâm bin ´Alî berättade för oss: ´Affân bin Muslim berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss: Thâbit underrättade oss, från Anas (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gällande Hans (´azza wa djall) ord:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög…”1

Hammad sade: ”Såhär.” Han placerade tummen på det högra lillfingrets fingerspets. Humayd sade till Thâbit: ”Återberättar du något liknande?” Thâbit slog Humayd i bröstet och sade: ”Ska jag inte återberätta detta när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har återberättat det?”

Hadithen är autentisk enligt Muslims villkor2.

17:143

2Han fick medhåll av adh-Dhahabî i “Talkhîs-ul-Mustadrak” (2/320-321).