Slå sönder parabolen framför honom

Fråga: Jag hade en parabol som jag gav bort till en släkting. Efter att Allâh har väglett mig vill jag förstöra den. Vad skall jag göra? Jag kan inte kräva tillbaka den eftersom han kommer att tro att jag inte ville ge den till honom eller att jag vill ta tillbaka min gåva.

Svar: Han skall gå till personen som han har gett den till och fråga honom om han nyttjar den på ett förbjudet sätt, vilket de flesta gör, eller om han bara tittar på nyheterna. Om han säger att han bara tittar på nyheterna och är pålitlig, så är det harmlöst. Och om han tittar på allt möjligt så skall han säga till honom att jag säger att han skall slå sönder parabolen framför honom. På så sätt upphör alla tvivel.